เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA TASKalfa 2200/2201

KYOCERA TASKalfa 2200/2201

แบบตั้งโต๊ะ ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ใช้ผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้อง เปลี่ยนผงแม่เหล็ก

ความเร็วหน่วยประมวลผล 500 MHz
ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
หน่วยความจามาตรฐานในเครื่อง 256 MB
การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Network Interface: 10Base-T/100Base-TX (Option)
ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/PCL5e incl, PJL, KPDL 3(PostScript 3 compatible)
กล่องเอกสารส่วนตัว (Print Box) สามารถสั่งพิมพ์งานไปที่กล่องเอกสารส่วนตัว พร้อม Password ได้ 30 กล่อง
ระบบปฎิบัติการ Windows Server2003, 2008, 2008 R2, 2012, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 MAC OS10.5 or more, Linux OS
ตั้งจานวนถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สาเนา / ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R – A3 (11” x 17”)
หน่วยความจามาตรฐานในเครื่อง 256 MB
ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น (น้าหนักกระดาษ 64 – 105 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (น้าหนักกระดาษ 45 – 160 แกรม)
ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400%( 25% - 200% กับ DP-480) และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E) พร้อมระบบ AMS ย่อ-ขยายอัตโนมัติให้ลงพอดีกับกระดาษสาเนาที่เลือกไว้
APS เป็นการเลือกกระดาษสาเนาอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
INTERRUPT เป็นการแทรกงานเร่งด่วน ซึ่งเครื่องจะหยุดงานที่กาลังทางานอยู่โดยข้อมูลจะบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจา เพื่อแทรกงานใหม่ที่เร่งด่วนก่อน โดยข้อมูลเก่าไม่ต้องตั้งใหม่
SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารจากหน่วยความจา โดยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจานวนสาเนาได้
ROTATE COPY เป็นการถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสาเนาได้ถูกต้อง แม้จะวางต้นฉบับไม่ต่างทิศทาง
ELECTRONIC/ROTATE SORT COPY เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้แบบสลับไขว้ สะดวกต่อการแยกงานเอกสาร
MARGIN SHIFT เป็นการเลื่อนขอบสาเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถตั้งได้ 1 -18 ม.ม
BORDER ERASE เป็นการลบขอบดาของสาเนาที่ไม่ต้องการ สามารถตั้งได้ 1 -18 ม.ม
SPLIT COPY เป็นการถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
ID CODE เป็นการควบคุมการใช้เครื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ, จากัดจานวนใช้งานของแต่ลรหัสได้ ตั้ง ID ได้ 30 รหัส
ENERGY SAVE MODE เป็นระบบประหยัดไฟอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่อง
N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกได้ถึง 30%
DUPLEX เป็นการถ่ายสาเนากลับหน้า-หลังโดยอัตโนมัติ (ใช้ option DU-480 :64-105 แกรม)
สามารถสแกนต้นฉบับใหญ่ถึง A3 (11”x17”)
ความเร็วในการสแกนขาวดา 22 หน้าต่อนาที A4 (600dpi), สี 14 หน้าต่อนาที (300dpi)
ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เฉดโทนสีได้ 256 ระดับ
รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, BMP
ADDRESS Storage 30 addresses
ความสามารถสแกนคือ Scan to PC (SMB), Scan to mail, TWAIN Scan, WIA Scan, Scan Utility, Client Tool
มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
ความเร็วในการส่งเอกสาร 4 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
ความเร็วในการอ่านภาพ 1 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
หน่วยความจามาตรฐาน 4 MB (image 250 Sheet)
One Touch คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ได้ 32 ปุ่ม
สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 - A3, ส่งต้นฉบับจากวัตถุ 3 มิติ, จากรูปเล่มได้
Network Fax สามารถรับส่งผ่านระบบเครือข่ายได้
ROTATE RECEIVE คือการรับแฟกซ์เอกสารขนาด A4 ให้ตรงกับกระดาษ A4ที่มีในเครื่องไม่ว่าจะวางยาวหรือวางขวางได้
DUPLEX SEND/RECEIVE สามารถรับ/ส่ง ในกรณีที่เอกสารมี 2 หน้าได้พร้อมกัน (ใช้ Option DU-480, DP-480)