เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA ECOSYS FS-6530

KYOCERA ECOSYS FS-6530

ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิดไร้มลพิษสกัดสารมาจากพืช (OPC Drum) สามารถใช้งานได้ 2 แสนมิเตอร์

KYOCERA ECOSYS Mono Laser มัลติฟังก์ชั่น รองรับงานสูงสุดถึง ขนาด A3

ความเร็วในการพิมพ์สี-ขาวดา 30 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4/A3

รองรับงานสูงสุด เดือนละประมาณ 100,000 แผ่น (Copy/Print)

ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิดไร้มลพิษสกัดสารมาจากพืช (OPC Drum) สามารถใช้งานได้ 2 แสนมิเตอร์

ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 55 วินาที จาก power on, Sleep mode 23 วินาที

ความเร็วแผ่นแรกเพียง 11 วินาที (B/W), 14 วินาที (Color), ความเร็วแผ่นแรกเพียง 11.7 วินาที (B/W), 13.6 วินาที (Color)

ความละเอียดของสาเนา 600 x 600 dpi (Copy/ Print/ Scan), 9,600 equivalent x 600 Dpi (Print)

พลังงานที่ใช้ Sleep-mode: 1 W, Stand-by: 135 W, Copying/Printing: 567 W

ใช้พลังงาน AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Noise (ISO7779, ISO9296) ระดับเสียง Ready mode : 47 dB(A), Copying/Printing: 66 dB(A)

ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น 45 – 160 แกรม (มาตรฐาน)

มีหน่วยความจามาตราฐาน 1.5 GB , (สูงสุด 2.0 GB)

Starter Toner (ISO19798) K = 3,000 image, C M Y = 1,500 image (A4)

Toner container K = 12,000 image, C M Y = 6,000 image (A4)

หน่วยประมวลผล Power PC 464 / 800 MHz
การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, Slot for optional print sever
ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS Direct Print, PDF Direct Print
สามารถพิมพ์งานได้โดยตรงจาก USB memory (USB direct print) โดยไม่ต้องผ่านเครื่อง PC
มีระบบความปลอดภัยงานเอกสาร สามารถป้องกันงานมิให้ผู้อื่นเห็นได้ (Encryption)
ระบบความปลอดภัย รองรับเป็นมาตรฐาน (Security Printing with SSL, IPsec, SNMPv3, PDF encryption)
Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้า โดยสาเนาที่ถ่ายซ้าจะขึ้นลายน้ามาอย่างเห็นชัด
ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS X version 10.2 or higher, Linux, etc.
ตั้งจานวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สาเนา ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R – A3
ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาดบรรจุถาดละ 500 แผ่น (น้าหนักกระดาษ 60 – 256 แกรม A5-A3) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (น้าหนักกระดาษ 60 – 256 แกรม A6-A3)
มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังสาเนาอัตโนมัติ A4-A3 : 60-220 แกรม
ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ซูม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ ( 5R/5E)
สามารถถ่ายเอกสารโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว กาหนดจานวนสาเนาได้ (Scan Once Print Many)
สามารถถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 หรือ 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน (N-UP Copy)
สามารถจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ (Electronic Sort)
สามารถป้อนงานล่วงหน้าในขณะที่เครื่องกาลังทางานปัจจุบันอยู่ (Job Reserves)
สามารถเลื่อนขอบสาเนาบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มตั้งระยะได้ -18 ม.ม ถึง +18 ม.ม (Margin Shift)
เป็นจอภาพสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 4.3” มีความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน (Color Touch Panel)
สามารถควบคุมบริหารจัดการงานถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กาหนดจานวนใช้แต่ละรหัสได้ถึง 100 รหัส
Scan to email, Scan to FTP, Scan to PC, Scan to USB Host, Twain, WSD Scan
สามารถสแกนงานส่งได้หลายรูปแบบรวมกันทั้ง Fax, PC, E-mail ได้สูงสุด 5 ปลายทาง
ความเร็วในการสแกน 40/40 หน้าต่อนาที (300 dpi BW / Color), 20/20 หน้าต่อนาที (600 dpi BW / Color)
Scan Resolution 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 bit/dot/color)
รูปแบบข้อมูล TIFF, PDF, JPEC, XPS
มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG) ; ความเร็วในการอ่านภาพ 2 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
หน่วยความจา รับเอกสารเข้าหน่วยความจาสามารถเก็บได้ 700 หน้า A4 หรือมากกว่า
PC Fax / Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
One Touch Dial การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 100 ปลายทาง
Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 200 เลขหมาย
Group Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 50 เลขหมาย /Group
การส่งรับเอกสารเป็นส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลความลับ F-code confidential box 20
สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ