เครื่องพริ้นเตอร์

ชื่อรุ่น A3/A4 ความเร็วในการพิมพ์
(A4) (ขาวดำ/สี)
พริ้น ถ่ายเอกสาร แสกน แฟกซ์
EPSON SureColor SC-T5430M 210-914 มิลลิเมตร 22
EPSON SurecolorSC-T3130/T3130N A1,24 34 วินาที O O

=รองรับ, O=ออฟชั่น, ช่องว่าง=ไม่รองรับ