ขนาดกระดาษ A4

ชื่อรุ่น A3/A4 ความเร็วในการพิมพ์
(A4) (ขาวดำ/สี)
พริ้น ถ่ายเอกสาร แสกน แฟกซ์
KYOCERA Ecosys M2040dn A4 40
KYOCERA ECOSYS M2540dn A4 40

=รองรับ, O=ออฟชั่น, ช่องว่าง=ไม่รองรับ